Lékařské prohlídky pro rok 2019 budou probíhat v Jablonci nad Nisou a v Ústí nad Labem

Lékařské prohlídky se musí konat od ledna do října nejpozději.

Pokud chce účastník lékařské prohlídky tuto prohlídku proplatit. Musí odevzdat doklad nejpozději do konce srpna 2019.

Pokud někdo plánuje provedení prohlídky v pozdějším termínu, než je uvedeno výše, musí tento úmysl nahlásit, a to nejpozději do konce srpna 2019. Jinak nebude prohlídka proplacena

Všechny doklady a plány účasti na lékařské prohlídce mimo řádná data konaní (leden – říjen) se hlásí Domče Pachnerové na adresu: ( DPachnerova@seznam.cz )