V příloze jsou dostupné propozice a nominační kritéria pro výběr na LODM 2013.

Nominace na 6.LODM v Uherském Hradišti:
D12 Markéta Pavlíková
D14 Dominika Kálenská
H12 Vít Mareš
H14 Vít Koštejn