Příspěvek na akci pro SCM a TSM se bude pohybovat v rozmezí 2—5 tis. Kč (SCM spíše na dolní hranici příspěvku)