zaměření na štafety, dva tréninky v rámci jednoho dne v blízkosti JO