Na konci druhého květnového týdne proběhlo soustředění dorostenců situované do Mostku, kde nám bylo poskytnuto ubytování v místním chatkovém kempu. V pátek odpoledne jsme zahájili tréninkovou relaci vrstevnicovkou v Čisté u Horek. Účastníci se při tomto tréninku soustředili na čtení vrstevnic a správnou volbu azimutů. GPS krátké (3,9km) i dlouhé trati (4,9km) ZDE. Páteční večer byl zakončen rozbory vrstevnicovky a informacemi k MČR na klasické trati 2023 ke kterému bylo soustředění tematicky koncipováno.

Na sobotní dopolední trénink jsme vyráželi přímo z ubytování. Trénink byl zaměřen na delší přeběh následovaný shlukem kontrol v kratší vzdálenosti od sebe. Tento typ tréninku byl zaměřen na mapování dopředu, změnu obtížnosti trati a tempa s čímž se dorostenci poprali obstojným způsobem. GPS z krátké (5,1km) i dlouhé trati (6,6km) ZDE.

Při pauze mezi tréninky se dorostenci po odpočinku věnovali softballu ve velkém vypuštěném bazénu přímo v areálu kempu. Po tomto krátkém rozproudění krevního oběhu jsme se společně přesouvali na kilometr vzdálený start měřených Semtamů na Holubím vrchu. Tato cesta byla obohacena především pro jednoho nejmenovaného Honzíka, který neuposlechl pokynů a nevzal si na start SI čip. Po návratu pro čip však přeběhl odbočku ke startu a dal si oproti ostatním členům pár kilometrů navíc, bloudíc v lese než se mu podařilo vypátrat místo startu. Touto dobou se již však ostatní účastníci potýkali se čtyřmi farstovanými tratěmi (každá v délce 1,3 km). Na tyto tratě startovali skupinky vždy po třech závodnících hromadným startem. Trénink byl zaměřen na mapování ve vyšší rychlosti, dočítání dohledávky a vyvarování se nechat se strhnout soupeřem k nepožadovaným kontrolám. GPS ZDE.

Večer proběhly rozbory a diskuze k proběhlým tréninkům.

Stejně jako na předchozích trénincích, tak i na klasické trati účastníky prověřil podhorský, tvarově a porostově rozmanitý terén se středně hustou sítí cest a rozličnými terénními a kamennými útvary. Modelová klasika měřila od 4,7 km pro kat. D16 až po 10 km pro kat. H20. Měřený klasický trénink dorostenci zvládali v závodním tempu. Snažili se dopředu rozmýšlet volby postupů, záchytných bodů a dbát na jejich realizaci v závodním tempu. GPS ZDE. Před odjezdem jsme ještě společně probrali rozbor klasické tratit a závěrečnou diskuzi.

FOTO by Katka Kašková ZDE

Těšíme se na Vás na dalších akcích SCM/TSM JO

Trenéři TSM 🙂