Konec letních prázdnin se neúprosně blížil a jak jinak završit poslední dny volna než s buzolou v ruce.
Pro soustředění TSM a SCM Ještědské oblasti jsme zvolili kopcovatou destinaci s náročným terénem jak mapově tak běžecky. Orlické hory, respektive Deštné v Orlických horách, do kterého se sjela asi třicítka borců a borkyň na solidní nálož nejen mapových tréninků, které prověřili pevné nervy při dohledávkách kontrol zakreslených v mapě, která svým stavem už dávno neodpovídala skutečnosti, ale i přesnou orientaci v neprůstupném terénu a fyzickou připravenost všech členů výběru.
Pátek 28.8.
Třídenní soustředění jsme zahájili tréninkem nesoucí název Kombotech. Odpolední trať pro průzkum místního terénu dlouhá 6 km, byla rozdělena do několika částí, které se zaměřovaly na různé druhy orientace v prostoru. Mapa bez cest a výraznějších objektů, přesný pohyb po linii, anebo bílý podklad s kontrolami a k tomu hustníky, bažiny a strmé svahy plné kamenů. To vše posloužilo k večernímu rozboru postupů a k diskuzi.

obr1

Tím však večerní program zdaleka nekončil. Po diskuzi a přednáškách některých členů o prázdninových vyžitích v lesním porostu s mapovým podkladem, které absolvovali, (za což jim děkujeme) nás čekal Nočák. Ale ne ledajaký. Noční závod ve dvoučlenných týmech, kde mohl každý ze štafety sebrat z celkového počtu třinácti kontrol pouze dvě a vždy jen sudé nebo liché. Poslední kontrolu pak měli oba členové štafety společnou, ale čekal je výběh do kopce přes celou mapu a zpátky do cíle, kde se v závěru strhl velice zajímavý boj o celkové umístění.

Sobota 29.8.
Dopoledne nás čekal Horský middle v terénu pod Velkou Deštnou s intervalovým startem, který měl sloužit jako simulace závodu semifinále MČR na klasické trati. Všechny čekala 4,5 kilometrová trať, kde se střídaly dlouhé přeběhy a krátké pasáže se shlukem kontrol, kde bylo potřeba hlídat okolní objekty při dohledávce a odběhy od kontrol což se stalo některým osudné. To potvrdil i večerní rozbor a výčet průběhu trati z GPS hodinek.
Odpoledne nás čekaly vyřazovací okruhy. Čtyři krátké okruhy, na kterých se závodilo ve dvojicích, vždy proti sobě na jednom okruhu. Trénink byl zaměřen hlavně na přesnost práce s buzolou a precizní čtení terénu a vrstevnic. Mapa, na které trénink probíhal, byla staršího data a tak tam kde bývala louka, byl najednou „trojkový“ hustník a podobně. Trénink tak byl sice ošizen o kvalitní zpracování mapy, ale ukázalo se, že něco „špatného“ může být pro orientačního běžce velikým přínosem v rozvoji jeho schopností.
Ještě před večerním rozborem sobotních tréninků iniciovali naši svěřenci štafetový závod. První ročník Fofola Cupu v areálu penzionu. Jednalo se o štafetový závod ve stylu pivních štafet, ale místo konzumace kapaliny o hustotě 1050 〖kg ∙m〗^(-3) při teplotě okolí 15°C a při tlaku 0,1 MPa se konzumovala vychlazená točená kofola. Běželo se na mapě, kterou dal dohromady narychlo, ale velice přesně a detailně realizační tým závodu. Při předávkách se Kofola konzumovala v různých polohách jako například v leže, či v plné rychlosti otáčejícího se kolotoče, kde konzumaci ztěžovala nejen bolest zubů, protože Kofola byla opravdu ledová, ale i odstředivá síla a motající se hlavy.

obr2

Po náročném dni proběhlo ještě jeho zhodnocení.

Neděle 30.8.
Dopoledne nás čekala běžecká O-hra „Cesta do nekonečna a ještě dál“, ve které rozhodovala především náhoda. Čtyři hrací kostky na startovní čáře a stejný počet týmů v osudu kostek. Cílem hry bylo najít neznámý cíl, který se ukrýval na vrcholu nejbližšího kopce. Běhalo se po cestách i cestičkách a na každé křižovatce rozhodovala kostka, kudy se budou kroky ubírat. Po uplynutí časového limitu 60 minut mohl každý tým otevřít obálku a co nejrychleji se dopravit do cílové destinace. Záznam tratí každého týmu obsahuje odkaz: 3D Rerun
Na závěr celé akce nás čekal ještě pěší výlet na vrchol Velké Deštné (1115 m. n. m). Čekal nás 12 km dlouhý okruh, na kterém jsme nastoupali přes 400 výškových metrů. Trať absolvovala i malá skupinka běžců, kteří si ji ještě o několik kilometrů prodloužili.
Celá akce se dá považovat za velice zdařilou, co se týče, počasí, terénů a výkonů, ať už fyzických či psychických. Závěrem je nutno poděkovat všem zúčastněným členům za jejich víc než pozitivní přístup a kvalitní výkony. Také všem, kteří se z vlastní iniciativy podíleli na přípravě a realizaci 1. ročníku Fofola Cupu. Dále děkujeme KOB Dobruška za poskytnutí mapových podkladů a nakonec celému realizačnímu týmu a všem, kteří se podíleli na přípravě a na hladkém průběhu soustředění.
Za realizační tým TSM a SCM, Číba

Celková výsledovka: zde