O víkendu 24. – 26.3.2017 proběhlo mapové soustředění v Kytlici, kterého se zúčastnilo cca 60 dětí. V pátek odpoledne proběhl první trénink. Les byl plný bažin a skal a okruhy nebyly úplně jednoduché, ale i přes to se všichni vrátili. Večeře byla v 18:30. Po večeři jsme hledali rozdíly na mapách a poté cca v 21:45 se začalo vybíhat na noční trénink (závod). Nejdelší trať měřila 3,3 km. Všichni i ti nejmenší to zvládli.

V sobotu jsme den zahájili rozcvičkou, která byla v 7:30. V osm byla snídaně a v půl desáté se šlo na trénink – dva s jedním čipem. Vystartovali dva, jeden měl mapu a čip a druhý běžel na místo, kde čekal na toho prvního, tam si předali mapu a čip. Druhý pak běžel na svou kontrolu a první dál na místo předávky čipu a mapy.  V 12:30 byl oběd a po obědě jsme se dozvěděli, co budeme dělat odpoledne.

V sobotu po obědě nám nafoukli skákací duchnu, na které jsme se pěkně vyblbli. Odpoledním tréninkem byly pětičlenné štafety. Na jednotlivých úsecích se střídaly kategorie DH10, DH10, DH14, DH12 a DH12. Poslední členové některých štafet vybíhaly z hanba startu. Po večeři jsme byli na hřišti a po setmění byly na pořadu noční trojčlenné štafety. Po jejich skončení jsme se rychle umyli a šli do hajan.

V neděli ráno byla rozcvička, kdy jsme vyběhli po silnici mimo areál. Dopolední trénink bylo pohádkohraní – volné pořadí kontrol, na kterých byly kleštičky a obrázek se zašifrovanou pohádkou. Posledním tréninkem bylo luštění tajenky. Úkolem každého družstva bylo doběhnout na celkem 9 kontrol, na kterých bylo písmeno k zapamatování. Z těch jsme pak vyluštili tajenku = KOUKALOVÁ. Po tréninku si pro nás začali přijíždět rodiče.

Výsledky z jednotlivých tréninků:

  1. první úseky
  2. noční
  3. dva s jedním čipem
  4. biatlon
  5. štafety a jednotlivé úseky
  6. noční miništafetky
  7. pohádková linie
  8. týmová hra

Fotky ze soustředění.