Druhý týden v listopadu proběhlo úvodní soustředění dorostu ve Sloupu v Čechách. Zázemí pro celý tým poskytlo rekreační středisko Stap.

Na všechny účastníky čekala hned po jejich příjezdu noční týmová hra s hromadným startem pro vzájemné seznámení s novými členy. Zvládnutí tohoto nočního OB se startem přímo z ubytování vyžadovalo především týmovou spolupráci a zahrnovalo i zapojení všech mozkových buněk pro rozšifrování lokace několika kontrol, které nebyly předem zakresleny v mapě. Večer pak zakončila úvodní přednáška TSM a další společné aktivity.

Sobotní dopolední trénink byl zaměřen na procvičení základních dovedností orientačního běžce v podobě kombotechu. Na tratích 3,5 ; 4,2 a 5 km byl kladen důraz na neustálý kontakt s mapou při pohybu. Odpoledne účastníky čekal scorelauf v rozlehlejším okolí s časovým intervalem 90 minut. Sobota pak byla uzavřena večerní přednáškou úřadujícího reprezentanta Tomaše Křivdy, který v delším přednáškovém bloku hovořil o „cestě k úspěchu“. Přednáška pak přešla do přínosné diskuze mezi všemi účastníky. Tomáš se účastnil i víkendových tréninků, svěřenci tak měli možnost v diskuzi pokračovat v průběhu celé akce.

Posledním tréninkem soustředění byly nedělní farstované okruhy, kde závodníci běželi v těsném kontaktu, což vyžadovalo maximální soustředění při vyšší rychlosti. Pro starší účastníky pak byly do tohoto tréninku implementovány role pro samotné závodníky. Tyto role simulovaly možné týmové strategie a pokyny pro konkrétní závodníky jako například: Finishman – v cíli musel být závodník první, Riskantní přístup – postupy volit riskantněji, Pozdější start – závodník vystartuje o 10 vteřin později a musí dohnat/předehnat závodní pole a mnohé další. Implementované role byly zpestřujícím prvkem tréninku hned v několika rovinách. Výsledky jednotlivých měřených okruhů v příloze.

Fotografie by Káťa Kašková ZDE.

GPS tracking kombotech: Short ; Middle ; Long

Za trenéry TSM, Číba