Pro velikonoční soustředění SCM a TSM JO jsme letos vybrali netradiční lokalitu – polskou stranu Krkonoš, kde nás přivítal Jagniatków a místní kamenité a bažinaté terény.

Na úvod jsme si dali cestou do Polska úvodní Control Picking v Kořenově a doufali jsme, že sněhová nadílka nás v Polsku čekat nebude. To se naštěstí potvrdilo a my jsme si mohli užívat sice takové zimně-jarní počasí, ale sníh na nás koukal jsem z horských hřebenů.

Na všechny další tréninky už jsme se přesouvali pěšky / klusem, protože ubytko v Koralowe Ściezce bylo skoro uprosřed okolních map. Dalšími tréninky byly velikonoční linie – pomlázka, zajíček, vajíčko a bombónek (GPS) a downhill sprint s následným koridorem (GPS, mezičasy). Sobota pak patřila překreslování plánu do čisté mapy na nedělní trénink, pohybovým hrám, výletu na hrad Chojnik a mapovým a mentálním testíkům.

Ukázka jedné z map z tréninku na kreslení vlastního plánu

Jedním z hlavních tréninků soustředění byl nedělní dvoukolový middle. Především ve druhém kole byl přechod z kamenitého snahu do rovinatých bažin mapově náročný a řada závodníků neustála náhlou změnu způsobu navigace (GPS 1. kolo, GPS 2. kolo, mezičasy). Odpoledne pak přišel na řadu trénink na mapě v nakresleným vlastním plánem. Ukázalo se, že je nutné si vybírat jisté navigační body a linie, nicméně většina si s tratí dobře poradila, ostatní získali cenné zkušenosti pro příště (GPS kratší, GPS delší).

Velikonoční ráno bylo tradičně šifrovací a na závěr nás čekaly dvoučlenné štafetky i s účastí polských kamarádů (mezičasy)

Díky všem, kteří zvládli celé soustředění. Myslím, že to bylo ideální nakopnutí do rozbíhající se sezóny 🙂

Fotky Káťa

Za trénéry SCM a TSM JO

Matějíček