O víkendu od 20.3. do 22.3.2015 se žáci SCD Ještědské oblasti opět v hojném počtu vyskytovali ve Skokovech na Turnovsku a v blízkém okolí. Tamní penzion Espero jsme zaplnili od sklepa až po střechu, zprava doleva, a tak muselo i tentokrát pár opožděně dohlášených jednotlivců spát ve vlastním spacáku na karimatce. Soustředění se tentokrát zúčastnilo 58 žáků JO s trenéry Mery Podrábskou, Milošem Eiseltem a Jirkou Dejnožkou, za vydatné podpory Honzy Tkáče, Magdalény Hájkové, Ivy Linkové a Martina Posselta mladšího.

Po příjezdu byl z altánu ve dvoře odstartován první trénink „Něco mezi“, jednalo se o 4 middlové tratě pro jednotlivé kategorie D12, D14, H12 a H14. Nejrychlejší byli v D12 Bětka Podrábská, v H12 Matěj Tkáč, v D14 Kačka Dolejší a v H14 Péťa Synek. V podvečer si žáci otestovali postřeh v testíku, který spočíval v přiřazování vystřižených kontrol k celkové mapě a k popisům těchto kontrol. Následně byl odstartován noční trénink pod názvem „Tma jako v pytli“ (tratě: D12, D14, H12, H14), na kterém nejlepších výsledků dosáhli v D12 Kristýna Matyášová se Sofií Tomanicovou, v H12 Vojta Dejnožka s Lukášem Vitebským a Kubou Peterkou, v D14 Lucka Linková s Maruškou Podrábskou a v H14 Kuba Bílý. Po nočním tréninku byla ozvučena jídelna hudební produkcí lákající k zakroucení si tělem v různých rytmech.

Sobotní den byl zahájen ranní rozcvičkou v areálu penzionu a blízkém okolí. Dopolední trénink s názvem „Mám plán“ se uskutečnil na vzdálenějším, leč příhodném, místě. Jednalo se totiž o okruhy (příklad okruh2 a okruh11), mapu však žáci měli k dispozici pouze na startu, z mapy si tak museli načíst podstatné informace, a tyto si překreslit či jinak zaznamenat na čistý papír. S takto vytvořeným plánkem pak museli absolvovat přidělený okruh. Nejúspěšnější byli v D12 Maruška Podrábská a Eliška Vitebská, v H12 Lukáš Vitebský, Kuba Peterka a Matěj Tkáč, v D14 Kačka Dolejší a Nina Jeřábková a v H14 Ondra Budský, Martin Adamec, Kuba Bílý a Péťa Synek. Odpoledne bylo uspořádáno štafetové klání pod názvem „Já + Ty + Ona + On“, pro které byly vytvořeny mapy v kategoriích DH14, DH12 a DH12 SHORT, a ve kterém byla nejrychlejší štafeta ve složení Tonda Synek, Kryštof Hájek, Jonáš Mellan a Honza Tkáč, kterým byla neúplná štafetová čtveřice doplněna. Po večeři proběhlo promítání tematických filmků k orientačnímu běhu, testík spočívající v hledání rozdílů ve dvou přiložených mapách a poznávání piktogramů a mapových značek podle pantomimického znázornění. Po setmění se rozpoutalo další klání mezi tříčlennými družstvy v noční hře „Milošovo překvapení“. Jednalo se o noční závůdek v areálu penzionu, který před tím Miloš zmapoval. Každý člen štafety vyběhl několikrát do prostoru, společně však muselo celé družstvo zaznamenat na přidělený čip svou trať v předem stanoveném postupu. Bezchybně a nejrychleji daný úkol zvládla štafeta ve složení Martin Husák, Bětka Podrábská a Péťa Synek.

V neděli ráno proběhla opět rozcvička, na kterou se značným zpožděním vyběhlo pár borců z H14 jen v tom, v čem spali, ale zima jim rozhodně nebyla. Dopoledne proběhla Týmová hra, pro niž byli žáci opět rozděleni do trojčlenných družstev. Měli za úkol společnými silami posbírat písmena ze čtrnácti kontrol a z nich následně sestavit tajenku: „PADESÁTIKORUNA“ (výsledné časy). Odpoledne jsme se opět odebrali do vzdálenější části lesa. Zde byly utvořeny dvojice, které vždy dostaly dva fáborky se stejným číslem. Následně každý zanesl svůj fáborek do prostoru v okolí tak, aby se do 10 minut vrátil zpět na start. Polohu svého fáborku zakreslil do mapy. Mapy si pak ve dvojici soupeři vyměnili a závodili, kdo soupeřův fáborek přinese dříve zpět. V pozdních odpoledních hodinách bylo soustředění ukončeno a všichni se po sbalení rozjeli do svých domovů, tentokrát bez vážnějších zranění.

Fotky naleznete ve fotogalerii v albu Žákovské soustředění Skokovy 2015/III.