Nominační kriteria výběru reprezentantů Libereckého kraje na ZODM 2018 v LOB jsou zde. (plánek)