Jsou řešeny pomocí e-mailu, zapisovat se můžete do tabulky. Informace v příloze.