Mapové soustředění zaměřené k MČR oblastních výběrů